Σύστημα φύλαξης AirBerth M320 για ALPHA HELLAS 2004

Σύστημα φύλαξης AirBerth M320 για ALPHA HELLAS 2004

Παλιό Λιμάνι
ΧΑΝΙΑ
Πλωτό ανυψωτικό σύστημα φύλαξης σκαφών AirBerth M230 για τo ALPHA HELLAS 2004