Σύστημα φύλαξης AirBerth M320 για το ΑΥΡΑ (BSK SKIPPER 780)

Σύστημα φύλαξης AirBerth M320 για το ΑΥΡΑ (BSK SKIPPER 780)

Παλιό Λιμάνι
XANIA
Πλωτό ανυψωτικό σύστημα φύλαξης σκαφών AirBerth M320 για το ΑΥΡΑ (BSK SKIPPER 780)