Σύστημα φύλαξης AirBerth M230 για ΝΤΕΝΤΕΞ

Σύστημα φύλαξης AirBerth M230 για ΝΤΕΝΤΕΞ

Παλιό λιμάνι
ΧΑΝΙΑ
Πλωτό ανυψωτικό σύστημα φύλαξης σκαφών AirBerth M230 για το ΝΤΕΝΤΕΞ