Σύστημα φύλαξης AirBerth M320 για SCOUT 262 ABACO

Σύστημα φύλαξης AirBerth M320 για SCOUT 262 ABACO

Παλιό Λιμάνι
ΧΑΝΙΑ
Πλωτό ανυψωτικό σύστημα φύλαξης σκαφών AirBerth M320 για τo SCOUT 262 ABACO