Σύστημα φύλαξης AirBerth M230 για SKIPPER 780S

Σύστημα φύλαξης AirBerth M230 για SKIPPER 780S

Παλιό Λιμάνι
ΧΑΝΙΑ
Πλωτό ανυψωτικό σύστημα φύλαξης σκαφών AirBerth M230 για το SKIPPER 780S