Σύστημα φύλαξης AirBerth M430 για το Solemar Oceanic 28.1

Σύστημα φύλαξης AirBerth M430 για το Solemar Oceanic 28.1

Καστέλι
ΧΑΝΙΑ
Πλωτό ανυψωτικό σύστημα φύλαξης σκαφών AirBerth M430 για το Solemar Oceanic 28.1