Σύστημα φύλαξης AirBerth M230 για "ΣΠΑΡΤΙΑ"

Σύστημα φύλαξης AirBerth M230 για "ΣΠΑΡΤΙΑ"

Παλιό λιμάνι
ΧΑΝΙΑ
Πλωτό ανυψωτικό σύστημα φύλαξης σκαφών AirBerth M230 για το ΣΠΑΡΤΙΑ