Σύστημα φύλαξης AirBerth M430 για "SPORT'S CABIN"

Σύστημα φύλαξης AirBerth M430 για "SPORT'S CABIN"

Παλιό Λιμάνι
ΧΑΝΙΑ
Πλωτό ανυψωτικό σύστημα φύλαξης σκαφών AirBerth M430 για το SPORT'S CABIN