Σύστημα φύλαξης AirBerth M520 για το "GOLDFISH 36"

Σύστημα φύλαξης AirBerth M520 για το "GOLDFISH 36"

Μαρίνα Βουλιαγμένης
ΑΤΤΙΚΗ
Πλωτό ανυψωτικό σύστημα φύλαξης σκαφών AirBerth M520 για το GOLDFISH 36