Πλωτή εξέδρα για ιδιώτη, Άγιος Λάζαρος

Πλωτή εξέδρα για ιδιώτη, Άγιος Λάζαρος

Πλωτή εξέδρα
Άγιος Λάζαρος
Μύκονος
Εγκατάσταση πλωτής εξέδρας για ιδιώτη στον Άγιο Λάζαρο, Μύκονος.