Πλωτή εξέδρα για ιδιώτη, Αλεόμανδρα

Πλωτή εξέδρα για ιδιώτη, Αλεόμανδρα

Πλωτή εξέδρα
Αλεόμανδρα
ΜΥΚΟΝΟΣ
Εγκατάσταση πλωτής εξέδρας για ιδιώτη στην Αλεόμανδρα, Μύκονος.