Πλωτή εξέδρα για Luxury Beach Resort

Πλωτή εξέδρα για Luxury Beach Resort

Πλωτή εξέδρα
Παραλία Παπά
ΊΟΣ
Εγκατάσταση πλωτής εξέδρας για το Calilo Luxury Beach Resort