Πλωτή εξέδρα για το Cavo Paradiso

Πλωτή εξέδρα για το Cavo Paradiso

Πλωτή εξέδρα
Paradise Beach
ΜΥΚΟΝΟΣ
Εγκατάσταση πλωτής εξέδρας για το Cavo Paradiso