Πλωτή εξέδρα για Erego & Pathos

Πλωτή εξέδρα για Erego & Pathos

Πλωτή εξέδρα
Παραλία Κουμπάρα
ΊΟΣ
Εγκατάσταση πλωτής εξέδρας για Erego & Pathos