Πλωτή εξέδρα για Isla Brown Chania

Πλωτή εξέδρα για Isla Brown Chania

Πλωτή εξέδρα
Χανιά
Εγκατάσταση πλωτής εξέδρας για το Isla Brown, Χανιά.