Πλωτή εξέδρα για The Ixian Grand & All Suites

Πλωτή εξέδρα για The Ixian Grand & All Suites

Πλωτή εξέδρα
Ρόδος
Εγκατάσταση πλωτής εξέδρας για το Ixian Grand & All Suites, Ρόδος.