Πλωτή εξέδρα για Kalua

Πλωτή εξέδρα για Kalua

Πλωτή εξέδρα
Παραλία Παράγκα
ΜΥΚΟΝΟΣ
Εγκατάσταση πλωτής εξέδρας για Kalua