Πλωτή εξέδρα & AirBerth M320 για Mirum

Πλωτή εξέδρα & AirBerth M320 για Mirum

Πλωτή εξέδρα & AirBerth M320
Ελούντα Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ
Εγκατάσταση πλωτής εξέδρας και πλωτό ανυψωτικό σύστημα φύλαξης σκαφών AirBerth M320