Πλωτή εξέδρα για ιδιώτη, Ορνός 2

Πλωτή εξέδρα για ιδιώτη, Ορνός 2

Πλωτή εξέδρα
Ορνός
ΜΥΚΟΝΟΣ
Εγκατάσταση πλωτής εξέδρας για ιδιώτη στον Ορνό, Μύκονος.