Πλωτή εξέδρα για ιδιώτη, Όρνος 4

Πλωτή εξέδρα για ιδιώτη, Όρνος 4

Πλωτή εξέδρα
Ορνός
ΜΥΚΟΝΟΣ
Εγκατάσταση πλωτής εξέδρας για ιδιώτη στον Άγιο Στέφανο, Όρνος 4