Πλωτή εξέδρα για Villa Poseidon

Πλωτή εξέδρα για Villa Poseidon

Πλωτή εξέδρα
Παλαιόκαστρο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Εγκατάσταση πλωτής εξέδρας για Villa Poseidon