Πλωτή εξέδρα για Principote

Πλωτή εξέδρα για Principote

Πλωτή εξέδρα
Πάνορμος
ΜΥΚΟΝΟΣ
Εγκατάσταση πλωτής εξέδρας για το Principote