Πλωτή εξέδρα για Romantika

Πλωτή εξέδρα για Romantika

Πλωτή εξέδρα
Αγία Γαλήνη
ΡΕΘΥΜΝΟ
Εγκατάσταση πλωτής εξέδρας για Romantika