Πλωτό σύστημα Candock Jetslide, μαρίνα Πλατανιά

Πλωτό σύστημα Candock Jetslide, μαρίνα Πλατανιά

Ιδιώτης
Μαρίνα Πλατανιά
ΧΑΝΙΑ
Εγκατάσταση πλωτού συστήματος Candock Jetslide για ιδιώτη στη μαρίνα Πλατανιά