Πώς Λειτουργεί

Πώς Λειτουργεί

Χρήση του Jetslide

  • ΓΙΑ JET SKI

1. Προσεγγίστε το JetSlide με μικρή ταχύτητα, ευθυγραμμιστείτε με αυτό, ακουμπήστε την πλώρη του jet ski στο JetSlide και αυξήστε προοδευτικά ταχύτητα ώστε να βρεθείτε επάνω του. Μετά από μερικές προσπάθειες θα έχετε εξοικειωθεί με τη διαδικασία, ώστε να πετυχαίνετε τη σωστή ανέλκυση με μία κίνηση. Να είστε προσεκτικοί, η ανέλκυση με υψηλή ταχύτητα μπορεί να είναι επικίνδυνη. Ελάχιστο λειτουργικό βάθος νερού: 50εκ.

2. Συστήνουμε να ασφαλίσετε το jet ski από τον κρίκο της πλώρης, ούτως ώστε να αποφύγετε την ολίσθηση του προς τα πίσω.

3. Κατά την καθέλκυση, ωθείτε προς τα πίσω μέχρι το jet ski να γλιστρήσει στο νερό, ενώ συγχρόνως επιβαίνετε σε αυτό. Η διαδικασία είναι πιο εύκολη αν η επιφάνεια του JetSlide είναι βρεγμένη.

  • ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ

1. Το σύστημα πρόωσης (πόδι) θα πρέπει να βρίσκεται στο πιο χαμηλό σημείο. Προσεγγίστε το JetSlide με μικρή ταχύτητα και ευθυγραμμιστείτε με αυτό. Ακουμπήστε την πλώρη του σκάφους στο JetSlide και αυξήστε προοδευτικά ταχύτητα ώστε να βρεθείτε επάνω του. Όταν το σύστημα πρόωσης (πόδι) βρεθεί εκτός νερού θα νοιώσετε το σκάφος σας να ακινητοποιείται, οπότε αφήστε αμέσως το γκάζι και σβήστε τη μηχανή σας, το σκάφος σας βρίσκεται ήδη στη σωστή θέση. Κατά την διάρκεια των πρώτων προσπαθειών θα ξεκινάτε με αργή ταχύτητα και θα αυξάνετε σταδιακά μέχρι να βρείτε την σωστή ταχύτητα, ώστε να πετύχετε τη σωστή ανέλκυση με μία κίνηση. Να είστε προσεκτικοί, η ανέλκυση με υψηλή ταχύτητα μπορεί να είναι επικίνδυνη. Ελάχιστο λειτουργικό βάθος νερού: 50εκ.

2. Σας συστήνουμε να ασφαλίσετε το σκάφος από τον κρίκο της πλώρης, ούτως ώστε να αποφύγετε την ολίσθηση του προς το νερό.

3. Κατά την καθέλκυση, βάλτε όπισθεν και αυξήστε προοδευτικά το γκάζι μέχρι το σκάφος σας να κατέβει ομαλά από το JetSlide. Σε περίπτωση που το σκάφος σας δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό συνίσταται να διαβρέξετε την επιφάνεια του JetSlide, για ευκολότερη καθέλκυση. Για σκάφη με σύστημα πρόωσης hydrojet, είναι απαραίτητη η χρήση του Air Assist, ανεξάρτητα από το βάρος του σκάφους. Για σκάφη βάρους άνω των 1000kg, κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη μηχανικού βίντσι στην κατασκευή.