ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΛΟΝΙ

Το εξωτερικό μπουλόνι χρησιμοποιείται για να αυξηθεί η συνολική αντοχή της κατασκευής. Το εξωτερικό μπουλόνι είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα όταν η πλωτή εξέδρα εκτίθεται σε απαιτητικές συνθήκες όπως μεγάλο ύψος κυμάτων, προσέγγιση σκαφών μεγάλου μεγέθους, χρήση ως πλατφόρμα εργασίας, κλπ.
Υλικό:  HDPE (πρωτογενές).