ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

ΕΠΙΛΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ CALMAR

Η FullOceans συνιστά το CALMAR ως το καλύτερο λογισμικό για τον υπολογισμό των αναγκών πρόσδεσης. Το CALMAR είναι πλήρως προσαρμοσμένο στους σημαντήρες FullOceans και βοηθά στον καθορισμό των καλύτερων επιλογών πρόσδεσης σύμφωνα με τις συνθήκες της θάλασσας.