Σημαντήρας μεμονωμένου κινδύνου FLC1200

flc1200-isolated-danger-buoy.jpg