Υπηρεσίες Αγκυροβολίας

Υπηρεσίες Αγκυροβολίας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει καταδυτικές εργασίες και πάσης φύσεως εργασίες αγκυροβολίας για πλωτές προβλήτες, μαρίνες, καταδυτικά πάρκα, πλατφόρμες ιχθυοκαλλιέργειας και πλήθος άλλων εφαρμογών.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ


Στη συμβατική αγκυροβολία χρησιμοποιούμε αλυσίδες και συμβατικές άγκυρες (Danforth, Bruce, τεσσαροχάλι κ.α.). Η πόντιση των υλικών αγκυροβολίας γίνεται από το ειδικά διαμορφωμένο σκάφος της εταιρείας, που φέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό για το σκοπό αυτό.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ


Η εταιρεία μας καινοτομεί εφαρμόζοντας την πλέον σύγχρονη και ανθεκτική μέθοδο οικολογικής αγκυροβολίας (eco-mooring system) με φυτευτές άγκυρες:

α) ελικοειδείς άγκυρες
β) άγκυρες τύπου Manta Ray ή
γ) πείρους αγκυροβολίας


και ειδικά ελαστικά σχοινιά αγκυροβολίας ή αλυσίδες αγκυροβολίας.Σε κάθε περίπτωση, οι αλυσίδες αγκυροβολίας θα αναδύονται μέσα από την άμμο και θα διατάσσονται με τρόπο ώστε να μην επηρεάζουν - ούτε στο ελάχιστο - την κατάδυση από την πλωτή εξέδρα και την προσέγγιση σε αυτήν, τόσο λουομένων όσο και σκαφών.

Η μέθοδος οικολογικής αγκυροβολίας που εφαρμόζουμε επιφέρει μηδενική όχληση / ρύπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον (χωρίς τη χρήση τσιμεντομπλόκ ή συμβατικών αγκυρών) και αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο αγκυροβολίας σε διεθνές επίπεδο σήμερα.

Παράδειγμα Οικολογικής αγκυροβολίας

 

ΔΙΑΥΛΟΙ

ΝΑΥΔΕΤΑ

Με το κλειδί στο χέρι

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ