Πλωτές εξέδρες και συστήματα φύλαξης σκαφών

Bouzakis Bros Marine

Με το κλειδί στο χέρι

Η BOUZAKIS BROS MARINE παραδίδει έργα «με το κλειδί στο χέρι», προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών:

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και πρώτη εκτίμηση οικονομικού ύψους.

2. Διενέργεια καταδυτικής αυτοψίας από έμπειρο δύτη και αποτύπωση του βυθού προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του έργου.

3. Αναλυτική τεχνική και οικονομική προσφορά.

4. Σύνταξη φακέλου αδειοδότησης με εκπόνηση μελέτης από Ναυπηγό Μηχανικό.

5. Παρακολούθηση του φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες.

6. Με τη λήψη της άδειας, μεταφορά & εγκατάσταση των προϊόντων.

7. Παράδοση έργου & επίδειξη λειτουργίας.

8. Ετήσια απεγκατάσταση & επανεγκατάσταση

9. Δυνατότητα παραλαβής του εξοπλισμού για καθαρισμό και συντήρηση και φύλαξη στις αποθήκες της εταιρείας μας μέχρι την επανεγκατάστασή του έργου.

10. Τεχνική υποστήριξη.

11. Αναβαθμίσεις – τροποποιήσεις – επεκτάσεις.